logo swisschamber
PL rozdzielnik EN

Aktualność


Nazwa firmy: Swisschamber
Data: 16 Marzec 2017
Tytuł:
Raport o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce
Miło nam zaprezentować raport „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu”, opracowany przez Politykę Insight we współpracy z 14 izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, które reprezentują największych inwestorów zagranicznych obecnych na polskim rynku.

Inwestorzy zagraniczni są związani z Polską od wielu lat, lecz szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu, po wejściu Polski do NATO, a następnie Unii Europejskiej, ich czynny udział w rozwoju naszego kraju przyczynił się do umacniania jego gospodarczych fundamentów, wzrostu gospodarczego oraz zwiększania produktywności polskich firm.

W raporcie prezentujemy najaktualniejsze dostępne dane pokazujące kierunki i skalę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, których wartość przekroczyła 712 mld zł, a napływ w 2016 r. ponownie przyśpieszył. Blisko 60% zakończonych w ubiegłym roku projektów stanowiły inwestycje firm obecnych już w Polsce, a większość wypracowanych przez nie zysków zostało reinwestowanych w naszym kraju.

Zagraniczni inwestorzy tworzą około 1/3 wszystkich miejsc pracy dla polskich obywateli, dochody podatkowe państwa dzięki inwestycjom zwiększały się średnio o 2,7% rocznie, a baza podatkowa w ostatnich 25 latach o blisko 12%. Ponadto, firmy inwestują w swoich pracowników, wpierają rozwój ich kompetencji oraz oferują dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Zagraniczne przedsiębiorstwa wspierają również społeczności lokalne i realizują wiele inicjatyw na rzecz polskiego społeczeństwa upowszechniając wzorzec zaangażowanego społecznie biznesu. 

Obecność inwestorów zagranicznych wzmacnia transfer technologii oraz innowacji do naszego kraju, dzięki czemu cała polska gospodarka staje się bardziej konkurencyjna i wydajna.

Raport jst inspiracją dla nowego cyklu spotkań jakim są debaty o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych.

Mamy nadzieję, że załączona publikacja oraz przedstawione w niej dane i przykłady spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Życzymy przyjemnej lektury.www.inwestycjezagraniczne.com


| Raport
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza © 2014 All Rights Reserved. Powered by Staempfli, designed by Ptasia 30