logo swisschamber
PL rozdzielnik EN

Aktualność


Nazwa firmy: EY
Data: 13 Lipiec 2017
Tytuł:
Nowe obowiązki raportowe dla klientów instytucji finansowych (CRS)
W celu walki z unikaniem opodatkowana i ochronie integralności systemów podatkowych, rządy na całym świecie wprowadzają nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości i gromadzenia wymaganych informacji dla instytucji finansowych. Wymogi te znane są jako standardy automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard ("CRS")) i zostały opracowane przez OECD. Celem przyjęcia CRS jest weryfikacja klientów instytucji finansowych pod kątem ich rezydencji podatkowej.

Nowe regulacje dot. systemu raportowania zostały wprowadzone również w Polsce w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ("ustawa o CRS").

Zgodnie z ustawą o CRS, polskie instytucje finansowe są zobowiązane identyfikować klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w krajach, które przystąpiły do systemu CRS. Informacje te przekazywane są lokalnym organom podatkowym, te z kolei zobligowane są do raportowania ich do krajów, w których klienci są podatnikami. Nawet jeśli klienci dostarczyli informacje na podstawie FATCA, nadal muszą udzielić dodatkowych informacje dla celów CRS, ponieważ są to obowiązki wynikające z odrębnych regulacji.

Zgodnie z ustawą o CRS, polskie instytucje finansowe mogą zwrócić się do swoich klientów z prośbą o udzielenie informacji, m.in. takich jak: imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, status rezydencji podatkowej.

Dodatkowo, na wniosek polskiej instytucji finansowej, klienci są zobowiązani złożyć oświadczenie dot. własnej rezydencji podatkowej. Dane dotyczące statusu rezydencji podatkowej muszą być aktualizowane przez klientów w ciągu 30 dni.

W przypadku rachunków bankowych otwartych w 2016 r. termin zakończenia procedury identyfikacji upływa z dniem 31 lipca 2017 r. Dane podlegające raportowaniu, instytucje finansowe muszą zgłosić do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Mając na uwadze wymogi ustawy o CRS oraz konieczność dostarczenia instytucjom finansowym prawidłowych danych, osoby fizyczne powinny podjąć następujące działania:

- ustalić rezydencję podatkową w oparciu o wewnętrzne przepisy podatkowe danego kraju oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- uzupełnić wymagane przez instytucje finansowe formularze i oświadczenia
- w niektórych przypadkach – zdobyć certyfikat rezydencji podatkowej.

Masz wątpliwości? Chcesz zadać pytanie? Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Tomalak – Dyrektor
Tel.: +48 71  375 10 74
Email: Katarzyna.Tomalak@pl.ey.com

Eliza Skotnicka – Starszy Menedżer
Tel.: +48 22 557 75 03
Email: Eliza.Skotnicka@pl.ey.com

Marta Dominiak-Sporna – Menedżer
Tel.: +48 61 856 29 28
Email: Marta.Dominiak-Sporna@pl.ey.com


Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza © 2014 All Rights Reserved. Powered by Staempfli, designed by Ptasia 30