logo swisschamber
PL rozdzielnik EN

Aktualność


Nazwa firmy: Ministerstwo Skarbu Państwa
Data: 16 Kwiecień 2012
Tytuł:
Plan Prywatyzacji na lata 2012-2013
„Plan prywatyzacji na lata 2012-2013” (zwany dalej Planem Prywatyzacji) prezentuje główne założenia polityki prywatyzacyjnej i wykaz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, które zostały wyselekcjonowane do objęcia procesami przekształceń własnościowych. Ministrem właściwym w zakresie prywatyzacji jest Minister Skarbu Państwa. Plan Prywatyzacji obejmuje spółki będące w nadzorze nie tylko Ministra Skarbu Państwa, ale również te, w których nadzór prowadzony jest przez innych Ministrów. Działania prywatyzacyjne w latach 2012-2013 będą dotyczy 300 spółek, w tym: • 279 nadzorowanych przez Ministra Skarbu Paostwa, • 15 nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, • 4 nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, • 2 nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

| Plan prywatyzacji
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polityka prywatności © 2014 All Rights Reserved. Powered by Staempfli, designed by Ptasia 30