logo swisschamber
PL rozdzielnik EN

News


Nazwa firmy: Deloitte
Data: 13 April 2010
Tytuł:
Webcast: Strategie cenowe oraz podatkowe aspekty retailingu
Okres obecnej stabilizacji i wczesnego ożywienia gospodarczego stanowi dla detalistów paradoksalnie nie mniejsze wyzwanie aniżeli sam kryzys. Historycznie sieci detaliczne polegały w szczególności na budowanych na podstawie przeszłości prognozach. Tymczasem dziś sklepy stają przed klientem, którego wartości, priorytety i zachowania są zupełnie inne niż w czasach przedkryzysowych. Nie mniej istotna staje się kwestia wartości dodanej: zarządzanie nadwyżkami zapasów zgromadzonych podczas kryzysu prowadzić może do irracjonalnych decyzji cenowych, co z kolei może mieć negatywne reperkusje w merchandisingu. Dodatkowo, konieczne jest znalezienie równowagi pomiędzy kompleksowością asortymentu i jego wpływem na prognozowanie, sieć dostaw i stan zapasów a oczekiwaniami klientów. Dlatego najbliższe miesiące warto wykorzystać w celu dokonania weryfikacji założeń stojących u podstaw polityki cenowej i asortymentowej, a także bliżej przyjrzeć możliwym działaniom intensyfikującym sprzedaż i ich podatkowym aspektom. Strategie cenowe Zarządzanie asortymentem jako fundament efektywnych strategii cenowych: czy więcej znaczy lepiej? jak optymalizować asortyment? jak powiązać zarządzanie kategoriami z polityką cenową? Najlepsze praktyki zarządzania cenami: wymiar strategiczny wymiar taktyczny wymiar organizacyjno-operacyjny Zarządzanie danymi oraz zaawansowana analityka jako kluczowy warunek efektywnej realizacji polityki cenowej i asortymentowej. Podatkowe aspekty działań intensyfikujących sprzedaż Kupony rabatowe Programy lojalnościowe Rabaty przed i po transakcyjne Reprezentacja a reklama Szkolenia dla klientów Prowadzący Magdalena Jończak, Starszy Menedżer, Deloitte Huber Cichoń, Starszy Menedżer, Deloitte Informacje i rejestracja na stronie www.deloitte.com/pl/webcasty

Polish-Swiss Chamber of Commerce Privacy Policy © 2014 All Rights Reserved