Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Endress+Hauser to szwajcarski, światowy lider w obszarze aparatury kontrolno-pomiarowej oraz usług i rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. W Polsce od 25 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury, analizy cieczy, a także rejestracji i cyfrowego przetwarzania danych dla klientów z różnych gałęzi przemysłu. Jesteśmy firmą międzynarodową, nasza główna siedziba mieści się w Reinach w Szwajcarii. Posiadamy 26 zakładów produkcyjnych w 12 krajach i spółki sprzedażowe w 125 krajach na świecie, zatrudniamy około 14 000 pracowników.

Staż w dziale serwisu Endress+Hauser

Wybrane miasto
Wrocław

Wizja Endress+Hauser

Jesteśmy rodzinną firmą odnoszącą sukcesy. Klienci na całym świecie, działający w sektorze analityki laboratoryjnej i automatyki przemysłowej, polegają na naszych produktach, rozwiązaniach i usługach, ulepszając swoje procesy produkcyjne.
Zapraszamy do odbycia praktyk w naszej centrali w Polsce we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 11.

Staż w dziale serwisu

Długość praktyk: 6-12 miesięcy
Liczba godzin / tydzień: 20 godzin
Lokalizacja: na miejscu w biurze.
Praktyki są płatne

Warsztat naprawczy w dziale serwisu zajmuje się naprawą urządzeń automatyki przemysłowej.

Zakres praktyki:

1. Szkolenie BHP
• sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach o napięciu do 1 kV
• sposoby ochrony przez zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi
• szkolenie stanowiskowe.
2. Zapoznanie ze strukturą administracyjną, technologiczną i usługową Działu Serwisu E+H.
3. Indywidualne ustalenie zakresu prac, w tym m.in.:
• analiza sposobów zasilania urządzeń pomiarowych
• analiza rodzajów komunikacji urządzeń z systemami sterowania
• metodyka oceny stanu urządzeń, diagnozowania usterek oraz procedura naprawy
• analiza instrukcji obsługi pod kątem zapewnienia właściwego montażu, okablowania, konfiguracji oraz przeprowadzania czynności eksploatacyjnych
• zapoznanie z aspektami kalibracji urządzeń pomiarowych, szacowania błędów, dokumentacją oraz zgodnością przeprowadzanych czynności z ISO17025
• wykorzystywanie oprogramowania, protokołów sieciowych i narzędzi informatycznych do komunikacji, diagnostyki i konfiguracji urządzeń.

Przejdź od teorii do praktyki i aplikuj! Zapraszamy.

Aplikuj