Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Webcast: Pranie pieniędzy – jak efektywnie spełnić nowe wymagania prawne?

22 października 2009 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, znacząco rozszerzająca wymogi i dostosowująca obowiązujące przepisy
do III Dyrektywy PEiR.

Do 22 kwietnia 2010 r. instytucje obowiązane muszą przygotować i wdrożyć procedury zgodne ze znowelizowaną Ustawą. Podczas webcastu omówione zostaną praktyczne elementy wdrożenia znowelizowanej Ustawy, kluczowe dla instytucji obowiązanych.

Webcast adresowany jest m.in. do przedstawicieli banków, SKOKów, domów maklerskich, firm leasingowych, zakładów ubezpieczeń na życie, firm inwestycyjnych, a także stowarzyszeń i fundacji.

Dowiedzą się Państwo między innymi:
– jakie dodatkowe obowiązki nakłada nowelizacja Ustawy,
– jak wprowadzane zmiany przekładają się na praktyczne wymogi wobec instytucji finansowych,
– z jakimi problemami mogą się zetknąć instytucje obowiązane podczas wdrożenia postanowień Ustawy,
– jakie sytuacje mogą się zdarzyć w rzeczywistości i w jaki sposób nowe procedury mają zapobiec praniu pieniędzy,
– na co należy położyć szczególny nacisk w czasie wdrażania wymagań nowelizacji Ustawy.

Prowadzący
– Romuald Paprzycki – Starszy Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
– Agata Kulas – Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
– Gość specjalny: Przedstawiciel Komendy Głównej Policji, Biura Kryminalnego, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą.
Rejestracja:
http://w.on24.com/r.htm?e=200671&s=1&k=FDBB85DAA6EC0F910F38970CFA8867DB&partnerref=swisschamber
Wszystkie webcasty na stronie:
www.deloitte.com/pl/webcasty