Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Webcast: Strategie cenowe oraz podatkowe aspekty retailingu

Okres obecnej stabilizacji i wczesnego ożywienia gospodarczego stanowi dla detalistów paradoksalnie nie mniejsze wyzwanie aniżeli sam kryzys. Historycznie sieci detaliczne polegały w szczególności na budowanych na podstawie przeszłości prognozach. Tymczasem dziś sklepy stają przed klientem, którego wartości, priorytety i zachowania są zupełnie inne niż w czasach przedkryzysowych.
Nie mniej istotna staje się kwestia wartości dodanej: zarządzanie nadwyżkami zapasów zgromadzonych podczas kryzysu prowadzić może do irracjonalnych decyzji cenowych, co z kolei może mieć negatywne reperkusje w merchandisingu. Dodatkowo, konieczne jest znalezienie równowagi pomiędzy kompleksowością asortymentu i jego wpływem na prognozowanie, sieć dostaw i stan zapasów a oczekiwaniami klientów.
Dlatego najbliższe miesiące warto wykorzystać w celu dokonania weryfikacji założeń stojących u podstaw polityki cenowej i asortymentowej, a także bliżej przyjrzeć możliwym działaniom intensyfikującym sprzedaż i ich podatkowym aspektom.

Strategie cenowe
Zarządzanie asortymentem jako fundament efektywnych strategii cenowych:
czy więcej znaczy lepiej?
jak optymalizować asortyment?
jak powiązać zarządzanie kategoriami z polityką cenową?
Najlepsze praktyki zarządzania cenami:
wymiar strategiczny
wymiar taktyczny
wymiar organizacyjno-operacyjny
Zarządzanie danymi oraz zaawansowana analityka jako kluczowy warunek efektywnej realizacji polityki cenowej i asortymentowej.

Podatkowe aspekty działań intensyfikujących sprzedaż
Kupony rabatowe
Programy lojalnościowe
Rabaty przed i po transakcyjne
Reprezentacja a reklama
Szkolenia dla klientów

Prowadzący
Magdalena Jończak, Starszy Menedżer, Deloitte
Huber Cichoń, Starszy Menedżer, Deloitte

Informacje i rejestracja na stronie www.deloitte.com/pl/webcasty