Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

I Międzynarodowy Kongres Helwetologiczny

I Międzynarodowy Kongres Helwetologiczny (28-29 czerwca, 2023) jest pierwszą zakrojoną na taką skalę inicjatywą akademicką
mającą na celu budowę platformy dla współpracy pomiędzy polsko-szwajcarskim środowiskiem
naukowym a otoczeniem społeczno-gospodarczym obu krajów w zakresie nauki, edukacji oraz działań
komercyjnych pomiędzy uczelnią a biznesem.

Celami Kongresu są:
– wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń pomiędzy polsko-szwajcarskim środowiskiem naukowym
a otoczeniem biznesowym;
– prezentacja najnowszych trendów, możliwości i rozwiązań dla wspólnych działań obszarach nauki,
edukacji i współpracy akademicko-biznesowej;
– stworzenie platformy dla globalnej wymiany kontaktów.

Wydarzenie organizowane jest przez Ośrodek Studiów Szwajcarskich Uniwersytetu Warszawskiego,
stanowiący polsko-szwajcarskie centrum komercjalizacji i umiędzynarodowienia badań naukowych,
służące wymianie wiedzy, rozwiązań i doświadczeń pomiędzy podmiotami z obu krajów.