Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Informacje o Izbie

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 180 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.

Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. Nasze cele to:

  • Wspomaganie działalności biznesowej firm członkowskich (networking)
  • Reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w Polsce i polskich w Szwajcarii
  • Promocja i wspomaganie polsko-szwajcarskich stosunków gospodarczych, wspópraca z innymi izbami bilateralnymi oraz z polskimi i szwajcarskimi organizacjami biznesowymi
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku inwestycji szwajcarskich w Polsce i polskich w Szwajcarii

PARTNERZY:
Izba ściśle współpracuje z Ambasadą Szwajcarii w Polsce (www.eda.admin.ch) oraz działającym przy niej Swiss Business Hub Poland (www.s-ge.com/en/country/Poland).

Izbą partnerską w Szwajcarii jest Izba Handlowa Szwajcaria-Europa Środkowa SEC (www.sec-chamber.ch).

Izba jest członkiem stowarzyszonym szwajcarskiej federacji izb bilateralnych SwissCham (www.swisscham.ch).

Współpracujemy także z organizacją Health Tech Cluster Switzerland (www.healthtech.ch) oraz z Software Development Association Poland (SoDA, www.sodapl.com).