Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Informacje o Izbie

 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 210 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.

Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. Nasze cele to:

  • Wspomaganie działalności biznesowej firm członkowskich (networking),
  • Reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w Polsce i polskich w Szwajcarii,
  • Promocja i wspomaganie polsko-szwajcarskich stosunków gospodarczych, wspópraca z innymi izbami bilateralnymi oraz z polskimi i szwajcarskimi organizacjami biznesowymi,
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku inwestycji szwajcarskich w Polsce i polskich w Szwajcarii.