Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Jak przystąpić?

Członkostwo w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej

Firmy zainteresowane przystąpieniem do Izby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapraszamy na rozmowę zapoznawczą. Podczas krótkiego spotkania – online albo w biurze, mają Państwo możliwość opowiedzieć o swojej działalności i Państwa oczekiwaniach związanych z członkostwem w Izbie oraz określić potencjalne pola współpracy.

Na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dokonamy weryfikacji formalnej Państwa firmy, a następnie wystawimy Państwu notę obciążeniową za dany rok.

Składki członkowskie 2023

Wysokość składek członkowskich jest uzależniona od liczby zatrudnionych osób w firmie.

do 5 osób – 1300 zł
6-20 osób – 2600 zł
21-99 osób – 4000 zł
100 – 499 osób – 6600 zł
powyżej 500 osób – 11000 zł

*Członkowie przyjmowani w trakcie roku obrachunkowego płacą składkę obniżoną o jedną czwartą za każdy kwartał, który upłynął przed datą ich przystąpienia.
*Zgodnie z uchwałą NR 4 Walnego Zgromadzenia Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej z dn. 21 czerwca 2022 wysokość składek członkowskich będzie waloryzowana corocznie o „średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w roku za który składka jest należna. Poziom waloryzacji nie może przekroczyć 10%.

Zapraszamy do kontaktu: swisschamber@swisschamber.pl

Najważniejsze informacje o Izbie:

Lista firm członkowskich
Sprawozdania roczne z działalności
Kalendarz wydarzeń