Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Jak przystąpić?

Członkostwo w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej

Firmy zainteresowane przystąpieniem do Izby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapraszamy na rozmowę zapoznawczą. Podczas krótkiego spotkania – online albo w biurze, mają Państwo możliwość opowiedzieć o swojej działalności i Państwa oczekiwaniach związanych z członkostwem w Izbie oraz określić potencjalne pola współpracy.

Na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dokonamy weryfikacji formalnej Państwa firmy, a następnie wystawimy Państwu notę obciążeniową za dany rok.

Składki członkowskie 2024

Wysokość składek członkowskich jest uzależniona od liczby zatrudnionych osób w firmie.

do 5 osób – 1400 zł
6-20 osób – 2900 zł
21-99 osób – 4400 zł
100 – 499 osób – 7300 zł
powyżej 500 osób – 12100 zł

*Członkowie przyjmowani w trakcie roku obrachunkowego płacą składkę obniżoną o jedną czwartą za każdy kwartał, który upłynął przed datą ich przystąpienia.
*Zgodnie z uchwałą NR 4 Walnego Zgromadzenia Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej z dn. 21 czerwca 2022 wysokość składek członkowskich będzie waloryzowana corocznie o „średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w roku za który składka jest należna. Poziom waloryzacji nie może przekroczyć 10%.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem GUS z dnia 15 stycznia 2024 inflacja średnioroczna w 2023 roku wyniosła 11,4 %. W związku z tym składki członkowskie za 2024 rok zostały powiększone o 10 %.

Najważniejsze informacje o Izbie:

Lista firm członkowskich
Sprawozdania roczne z działalności
Kalendarz wydarzeń

Zapraszamy do kontaktu: swisschamber@swisschamber.pl