Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polityka prywatności

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej i zainteresowanie ofertą usług Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące ochrony danych.

 

Klauzule informacyjne

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (02-653), przy alei Niepodległości 18 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: swisschamber@swisschamber.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia komunikacji, nie dłużej jednak niż w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

 

Subskrypcja newslettera

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (02-653), przy al. Niepodległości 18 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: swisschamber@swisschamber.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi wysyłkę newslettera.

Zapis na wydarzenia

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (02-653), przy al. Niepodległości 18 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: swisschamber@swisschamber.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: − podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); − realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

Zasady prywatności dotyczące Google Analytics

Ponadto ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (cookies), pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Zebrane przez ciasteczka informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej przekazywane są z reguły do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej adres IP Państwa urządzenia jest jednak skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach zrzeszonych w traktacie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informacje ogólne dotyczące ochrony danych). Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();” w celu anonimizacji adresów IP, przy czym usuwany jest ostatni oktet.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane rejestrowane w ramach dostępu do oferty internetowej Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej przekazujemy osobom trzecim, tylko jeżeli zobowiązują nas do tego przepisy ustawowe lub postanowienia sądowe albo jeśli w przypadku ataków hakerskich na infrastrukturę internetową Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej dane te są niezbędne do ścigania sprawców. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w innych celach komercyjnych ani niekomercyjnych.

Stosowanie plików cookie

Na niektórych stronach stosowane są pliki cookie, o których nie możemy Państwa poinformować. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczną akceptację plików cookies. Mogą Państwo jednak dezaktywować funkcję zapisywania plików cookies lub tak zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki, aby „ciasteczka” były zapisywane tylko na czas trwania danego połączenia internetowego.

Linki do stron innych oferentów

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na innych stronach internetowych, do których prowadzą linki z oferty Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej lub na których znajdują się linki kierujące do tej strony. Chodzi tu o oferty firm członkowskich, na których treść nie mamy wpływu i za które Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza nie jest odpowiedzialna.

Prawa autorskie

Treść, informacje i materiały publikowane na stronie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej są chronione prawem autorskim. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza dopuszcza możliwość kopiowania treści, informacji oraz materiałów ze strony internetowej tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Odpowiedzialność za treści

Nie gwarantujemy poprawności wszystkich informacji publikowanych na stronie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze strony internetowej i informacji w niej zawartych. Nie dotyczy to odpowiedzialności za umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

To samo dotyczy treści zawartych w naszych bazach danych. Ich podstawą są dane przekazywane dobrowolnie przez poszczególne firmy. Także w tym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystywania publikowanych informacji, chyba że ich podstawą jest umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

Zdjęcia

Prawa do zdjęć z imprez Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej należą do Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Wszystkie dokumenty i pliki tworzyliśmy z zachowaniem maksymalnej staranności. Prosimy jednak uwzględnić, że mimo to nie możemy ponosić odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji umieszczonych w ofercie.