Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba i SGH podpisały porozumienie o współpracy

Jest nam miło poinformować, że Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy dotyczącej działań o charakterze edukacyjnym i rozwojowym. Szczególnie cieszy nas możliwość wsparcia studentów poprzez platformę Swischamber Internships – SwissIN.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym przez SGH poświęconym planowanej współpracy z Izbą: https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-z-otoczeniem/sgh-i-polsko-szwajcarska-izba-gospodarcza-zawarly-porozumienie-o-wspolpracy