Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba zawarła porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza oraz Politechnika Śląska w Gliwicach zawarły porozumienie o współpracy. Wśród planowanych działań znalazły się m.in. wspólne konferencje, warsztaty i seminaria poświęcone tematyce przedsiębiorczości i Przemysłu 4.0 oraz wspieranie rozwoju studentów Politechniki Śląskiej, między innymi poprzez promowanie praktyk i staży np. w ramach programu SwissIN. Bardzo się cieszymy na współpracę!

Porozumienie zostało sygnowane przez Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka oraz reprezentujących Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą – Prezesa Zarządu Michała Stępnia oraz Wiceprezesa Zarządu Rafała Kijonkę.

Umowa została podpisana przy okazji otwarcia Wystawy Clean Tech na Politechnice Śląskiej, organizowanej przez Ambasadę Szwajcarii z okazji 100-lecia placówki w Polsce.