Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

rekrutacja@pwsbijo.pl
+48/ 061 8331465
POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

Studia za darmo w Poznaniu

Specjalizacja „Zarządzanie w hotelarstwem” to studia prowadzone w całości w języku angielskim. Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani do prowadzenia przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi noclegowe oraz do zajmowania stanowisk analitycznych i menedżerskich w ww. podmiotach. Ponadto władają biegle językiem angielskim, co pozwala im na podejmowanie pracy w branży hotelarskiej na całym świecie.

Specyfika sektora wymaga profesjonalnego przygotowania z zakresu zarządzania, stosunków międzynarodowych oraz znajomości języków obcych. Takie przygotowanie otrzymują absolwenci specjalizacji „Zarządzanie w hotelarstwie”. Program studiów ukierunkowany jest na wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi oraz opracowywania strategii rozwoju podmiotów funkcjonujących na rynku usług hotelarskich. To wszystko sprawia, że studia te wyróżniają się innowacyjnością a absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracownikami.

Na program studiów składają się następujące bloki przedmiotów:
Przedmioty wykształcenia ogólnego – w tym bloku występują przedmioty z takich dziedzin, jak: język obcy, socjologia, psychologia.
Przedmioty podstawowe – w tym bloku znajdują się przedmioty niezbędne dla każdego ekonomisty. W jego ramach studenci uczą się więc ekonomii, matematyki, statystyki, finansów, informatyki, prawa, podstaw zarządzania, podstaw marketingu.
Przedmioty specjalizacyjne:
– badania rynku hotelarskiego,
– ekonomika turystyki,
– eksploatacja hotelu,
– geografia turystyczna,
– marketing w hotelarstwie,
– programowanie i ocena inwestycji hotelarskich,
– zachowania nabywców na globalnym rynku hotelarskim,
– zarządzanie zakładem gastronomicznym.
Sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji. Zarządzanie w hotelarstwie to szansa na darmowe studia w Poznaniu! www.pwsbijo.pl