Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

Misją Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także bieżąca edukacja w zakresie standardów współpracy międzysektorowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) we Wrocławiu i na terenie Polski.

Aby to osiągnąć planujemy:

• Szerzyć ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) wśród trzech sektorów (NGO, biznes, instytucje państwowe);
• Podnosić kompetencje organizacji pozarządowych i liderów społecznych tak, aby sprawnie zarządzały swoimi zasobami i efektywniej realizowały projekty poprzez analizę szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wydawanie publikacji;
• Tworzyć standardy współpracy międzysektorowej poprzez realizację wspólnych projektów oraz dokumentowanie standardów w publikowanych materiałach.

Wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej działalności:

Współpraca – jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z wszystkimi organizacjami, które dążą do rozwoju i doskonalenia umiejętności;
Profesjonalizm – chcemy spełniać oczekiwania wszystkich naszych interesariuszy, dostarczać więcej niż jest oczekiwane dzięki innowacyjnemu podejściu i pracy zespołowej;
Ciągłe doskonalenie – staramy się nieustannie doskonalić w każdej dziedzinie naszej działalności, rozumieć potrzeby organizacji, ulepszając nasze działania.

Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu
Dane korespondencyjne:
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
NIP 894 305 7288
KRS 0000529037

Prezes fundacji: Stanisław Skórski
stanislaw@akademiaodpowiedzialnosci.pl

Wiceprezes fundacji: Daria Ostrowska
daria.ostrowska@akademiaodpowiedzialnosci.pl

Akademia BIZnES Class