Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja ORCHidea

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej dzieciom oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

 1. Cele Fundacji obejmują następujące dziedziny:
  1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
  2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  4. Działalność charytatywno-opiekuńcza
  5. Dobroczynność
  6. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej (np. w następstwie choroby) oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
  7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  8. Szkolnictwo
  9. Szpitalnictwo i praktyka lekarska

Dane kontaktowe fundacji:

https://www.fundacjaorchidea.pl/

Fundacja ORCHidea

Adres:

ul. Hetmańska 15,
60-254 Poznań

Telefony:

+48 782 271 227
+48 601 493 705
+48 61 661 13 17

Adresy e-mail:

Zbiórka artykułów rzeczowych dla Ukrainy w Poznaniu z Fundacją ORCHidea