Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja Robinson Crusoe

Fundacja Robinson Crusoe zajmuje się usamodzielnieniem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wehikuł Usamodzielniania to program edukacyjny, którego celem jest długoterminowa i regularna pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Każdego roku w Wehikułach uczestniczy ponad 200 młodych ludzi z pieczy zastępczej.

Strona internetowa Fundacji:

https://www.fundacjarobinson.org.pl/

Świętowanie przez Pomaganie | Charytatywna akcja PwC