Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Krakowski Alarm Smogowy

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Do założycieli ruchu od kilku lat docierały informacje, że mieszkańcy Krakowa oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem spośród miast europejskich, a także, że ponadnormatywne stężenia są przekraczane w Krakowie przez ponad 200 dni w roku. Działania miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji wydawały się niewystarczające, zaś środki finansowe przeznaczona na tę walkę nieadekwatne do skali problemu. Postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcję budowania świadomości wśród mieszkańców, zdając sobie sprawę, że tylko presja obywateli skłoni władze miasta i województwa do podjęcia efektywnych działań.

Celem inicjatywy jest doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie, w perspektywie kilkuletniej, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców Krakowa.

Chcemy rozmawiać ze wszystkimi decydentami w celu wypracowania szybkich rozwiązań poprawy jakości powietrza. Chcemy również współpracować z przedstawicielami różnych środowisk – naukowych, pozarządowych, artystycznych itd. – by podejmować wspólne wysiłki na rzecz osiągnięcia celu.

Więcej na temat działalności KAS: https://krakowskialarmsmogowy.pl/

Krakowski Alarm Smogowy

ul. Felicjanek 10/6
31-104 Kraków
tel.: +48 731 764 909
NIP: 676-247-21-66
REGON: 123005019
KRS: 0000491120

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO PROGRAMU SWISSFOR:

BIZNES KONTRA SMOG