Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza

Misją Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy.

PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Więcej na temat Izby i jej działań znajdą Państwo na https://www.pol-ukr.com/

 

Rekomendacje Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej dot. pomocy dla Ukrainy / Recommendations of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce – help for Ukraine