Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja Swiss Impact Lead – Twój Partner Innowacji i Pozytywnego Wpływu

Wybrana lokalizacja
Różne lokalizacje
status: w toku
termin: -
partner: FUNDACJA SWISS IMPACT LEAD

Fundacja Swiss Impact Lead w Warszawie jest organizacją non-profit mającą na celu akcelerację działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i wywierających pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Fundacja promuje także zrównoważone finanse i inwestowanie z pozytywnym wpływem. Buduje również pomosty pomiędzy centrami innowacji Europy Środków-Wschodniej i Szwajcarią.

Fundacja aktywnie wspiera rozwój współpracy pomiędzy biznesem i uczelniami wyższymi. Wspiera studentów i młodych przedsiębiorców w budowaniu firm mających pozytywny wpływ, poprzez oferowane szkolenia, doradztwo i mentoring, a także uniwersytety w projektowaniu seminariów w obszarze zrównoważonych finansów, ESG i UN SDGs.

Fundacja realizuje program SIL Certification™ dla impact start-upów, na który składa się:

– zaprojektowanie strategii typu impact

– mentoring ekspertów

– coaching zespołów

– program szkoleniowy.

Zwieńczeniem programu jest pomoc w nawiązaniu współpracy z inwestorami. To pierwszy taki program dla startupów w Polsce. W tym obszarze, fundacja współpracuje strategicznie ze Swiss Impact Lead GmbH w Zurichu.

Informacja dla Partnerów: 

W ramach współpracy z Fundacją oraz poprzez jej działania, firma:

  1. jest partnerem programu SIL Certification™ dla impact start-upów, na który składa się: zbudowanie strategii o charakterze impact (pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo), szkolenia, coaching i doradztwo biznesowe – nieodpłatnego dla wszystkich jego uczestników, w tym studentów i founder’ów;
  2. poprzez działania edukacyjne fundacji, w tym wykłady oraz warsztaty, inspiruje i wspiera studentów i młodych przedsiębiorców w budowaniu start-upów innowacyjnych i mających jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz społeczeństwo;
  3. wspiera także edukację na polskich uczelniach w obszarze zrównoważonego rozwoju (sustainability), zrównoważonych finansów (sustainable finance), i UN SDGs – Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych;
  4. jest partnerem korporacyjnym dla wybranych start-upów, które wpisują się w aktualną strategię CSR firmy.

Korzyści dla Partnera:

– działania zgodne ze strategią Partnera w obszarze CSR/sustainability;
– wkład w rozwiązywanie wyzwań regionalnych i globalnych, opisanych za pomocą UN SDGs;
– współtworzenie innowacyjnych i przełomowych produktów i usług;
– wzmocnienie wizerunku organizacji mającej misję i pozytywny wpływ.

Więcej na temat fundacji i programu dla impact start-upów:

  1. https://mamstartup.pl/dlaczego-startupy-powinny-zainteresowac-sie-zrownowazonym-rozwojem-i-impact-investing/
  2. https://mamstartup.pl/swiss-impact-lead-otwiera-biuro-w-warszawie-pomoze-rozwinac-skrzydla-startupom-pozytywnego-wplywu/

Link do podstrony Fundacji:
https://swissimpactlead.org 

Zapraszamy Partnerów biznesowych do współpracy – firmy zainteresowane wsparciem edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych finansów, oraz chcące się włączyć w innowacyjny program, wspierający start-upy pozytywnego wpływu.

Zapraszamy do kontaktu:
contact@swissimpactlead.org
tel. +48 525 614 246