Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Future Innovators Academy

Wybrana lokalizacja
Różne lokalizacje
status: zakonczony
termin: 02.21 - 06.21
partner: Fundacja Hearty

Future Innovators Academy to projekt poszerzający horyzonty i rozwijający talenty młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie ich otwartości i umiejętności współpracy.

“Dzięki FIA dzieci i młodzież mogą uwierzyć, że są w stanie osiągnąć wszystko, a ich pomysły, plany i marzenia mają znaczenie dla innych ludzi”, mówi Karolina Chećko, Serdeczna Junior Project Managera.

Idea projektu realizowana jest poprzez innowacyjne warsztaty wprowadzające w świat nowych technologii, odpowiedzialnej współpracy i biznesu. Jest to możliwe dzięki społeczności firmy UBS. To nasi serdeczni biznesowi specjaliści – wolontariusze firmy UBS – przekazują wiedzę z zakresu tworzenia innowacyjnych rozwiązań, z naciskiem na umiejętność pracy w grupie, przywództwa oraz zarządzania projektami, przy uwzględnieniu różnorodnych środowisk i kultur.

Future Innovators Academy 1.0

Pierwszą edycję skierowaliśmy do młodzieży w wieku 11-15 lat. Projekt został przeprowadzony w kilkunastu szkołach z mniejszych miejscowości z Małopolski oraz placówkach pieczy zastępczej.

Projekt składał się z kilku etapów.

Pierwszym z nich było przeprowadzenie lekcji w szkołach, dla ok. 500 uczniów. Lekcje opierały się o metodykę design thinking, aby zaangażować każdego ucznia w pracę nad rozwiązaniem problemu i wykreowanie innowacyjnych pomysłów.

Następnie zainteresowani uczniowie wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych, by pozyskać wiedzę z tematów takich jak: praca w grupie, przywództwo, zarządzanie projektami.

Po części edukacyjnej uczestnicy zostali zaproszeni na Hackathon. W trakcie warsztatów, w grupach, kreowali innowacyjne rozwiązania dla danego problemu.

Finałem projektu było wydarzenie Future Innovators Forum, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje pomysły i walczyli o nagrody: sprzęt oraz stypendium naukowe na dalsze rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

Dziękujemy firmie UBS oraz wszystkim wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie!

 

Future Innovators Academy  2.0

Drugą edycję FIA skierowaliśmy do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Głównym celem FIA 2.0 było pokazanie młodym osobom jak umiejętność strategicznego myślenia przyczynia się do realizacji zamierzonych celów – zarówno w pracy jak i w życiu codziennym.

Dzięki zaangażowaniu Serdecznej Społeczności 2 edycja rozpoczęła się już w sierpniu. A do programu zgłosiło się aż 102 dzieci, które przez 4 miesiące zdobywały umiejętności potrzebne podczas finałowego Hackathonu.

Projekt został podzielony na dwa etapy: “Buduj i wspieraj poczucie własnej wartości” oraz “Strategic thinking, czyli myślenie strategiczne na co dzień”.

Celem pierwszej części projektu było zmotywowanie do poszerzania horyzontów oraz wspieranie pewności siebie u każdego z uczestników. Po warsztatach na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu, mentorzy z firmy UBS wyróżnili 43 najlepsze prace dzieci. Osoby, które dostały się do drugiego etapu, miały okazję spotykać się z wolontariuszami podczas tematycznych warsztatów online z zakresu: pracy zespołowej, wystąpień publicznych, przygotowywania biznesplanu i planowania strategii.

Po zakończeniu wszystkich spotkań, młodzież została zaproszona do finałowego wydarzenia – Hackathonu. Podczas jednodniowego spotkania online, dzieci zostały podzielone na 4-5 osobowe zespoły i otrzymały zadanie, polegające na  przygotowaniu rozwiązań i biznesplanów z tematyki 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Nagrodą główną dla dwóch najlepszych zespołów projektowych było stypendium edukacyjne, które przyznano aż 10 uczestnikom. Po udanej prezentacji rozwiązań każdej z grup na gali finałowej, Jury ogłosiło 2 zwycięzców: zespół z Powiatowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Sobieskiego z Krakowa oraz zespół z Siemacha Spot przy ul. Obornickiej we Wrocławiu.

Pierwsza z grup opracowała rozwiązanie związane z Celem Zrównoważonego Rozwoju nr 6, które dotyczyło poprawy jakości stanu wody i warunków sanitarnych. Młodzież stworzyła koncept ‘Waterhouse’– firmy, zajmującej się instalacją systemów magazynujących zużytą wodę, np. spod prysznica lub z pralki. Misją tego innowacyjnego przedsiębiorstwa było przede wszystkim zmniejszanie zużycia wody i dbanie o środowisko.

Druga zwycięska grupa opracowała rozwiązanie wiążące się z Celem nr 2, który dotyczył walki z głodem, bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy jakości odżywiania. Młodzież stworzyła koncept restauracji; „Restauracja z darami” poza tradycyjną działalnością gastronomiczna oferowała możliwość zakupu dodatkowych posiłków dla osób potrzebujących, a klientów, którzy zdecydowali się na taką formę pomocy nagradzała zniżkami. Dodatkowo obsługiwała 3 punkty, które nie tylko wydawały ciepłe posiłki i napoje, ale także przyjmowały jedzenie od sklepów i ludzi, którzy np. ugotowali za dużo, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia ilości marnowanego jedzenia.

Poza nagrodami zdobytymi przez każdego z uczestników, młode osoby zyskały coś o wiele ważniejszego – wiarę w siebie, konkretną wiedzę i  umiejętności, które pomogą w  realizacji własnych marzeń.

Future Innovators Academy 3.0

Projekt trzeciej edycji dzieli się na poszczególne części:

  1. Przygotowywanie projektu i warsztaty dla wolontariuszy. W tej fazie członkowie Serdecznej Społeczności, czyli zespół Hearty i pracownicy UBS, z zaangażowaniem planują szczegóły inicjatywy oraz uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach.
  2. Pierwszy etap to warsztaty dotyczące budowania i wspierania poczucia własnej wartości dla 200 młodych innowatorów. Po zajęciach uczestnicy tworzą prace konkursowe. Autorzy najlepszych prac przechodzą do kolejnych etapów FIA.
  3. Drugi etap – warsztaty prowadzone przez pracowników firmy UBS. Ich tematyka dotyczy pracy zespołowej, komunikacji, efektywnej nauki, projektowania kampanii marketingowych i nie tylko!
  4. Trzeci etap – wielki finał, czyli weekendowy Hackathon! Uczestnicy, podzieleni na 8 zespołów (pięcio- lub sześcioosobowych), mają za zadanie zaprojektować kampanię na rzecz poprawy jakości edukacji w następujących obszarach: bezpieczeństwo w sieci, rozwój talentów oraz edukacja klimatyczna. Każdy z zespołów wspierany jest przez mentora z UBS.

Na uczestników FIA czeka moc nagród – nie tylko materialnych. Poza indywidualnym stypendium edukacyjnym dla członków najlepszych zespołów, młodzi ludzie nawiązują też wartościowe relacje i  zyskują wiedzę oraz kompetencje przyszłości, które pozwolą im wkroczyć w dorosłe życie z pewnością siebie.

POSZUKIWANIE PARTNERA BIZNESOWEGO ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE, jednak jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o projekcie, zapraszamy serdecznie do kontaktu:

Alicja Magiera-Bąk
amagiera@heartyfoundation.com