Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Oncofertility bez TABU, czyli zachowanie płodności po raku piersi.

Wybrana lokalizacja
Różne lokalizacje
status: zaplanowany
termin: 01.22 - 01.23
partner: Fundacja dla Kobiet

Jest to projekt w kompleksowy sposób obejmujący kwestię zachowania płodności przez kobiety po przebytej chorobie raka piersi. Jego kompleksowość polega na tym, że z jednej strony działania skierowane są zarówno do pacjentek, jak i do lekarzy, z drugiej zaś strony spektrum działań projektowych jest bardzo szerokie i obejmuje:

  1. Warsztaty edukacyjne dla pacjentek podnoszące świadomość i wiedzę na temat zachowania płodności.
  2. Warsztaty dla onkologów, ginekologów – w postaci webinarów na facebooku oraz  youtube
  3. Cykl spotkań na platformie Youtube, podcasty z cyklu „ONCOproject”- rozmowy z profesorami z całego świata dla pacjentek i lekarzy
  4. Wydanie książki „Oncofertility bez tabu”- ze środków własnych
  5. Organizowanie w szpitalach kursów dla ginekologów w zakresie laparoskopii przy współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy i przeszczepiania tkanki jajnikowej- zapraszanie opinion leaderów z całego świata
  6. Druk materiałów informacyjnych dla pacjentek dotyczący możliwości zachowania płodności- mrożenie komórek jajowych, zarodków, tkanki jajnikowej

DOŁĄCZ DO PROJEKTU JAKO PARTNER BIZNESOWY:

Rodzaj potrzebnego wsparcia:

– wsparcie w zakresie działań marketingowych i reklamowych w tym: przygotowanie i druk grafik, promocji wydarzeń i nawiązywaniu kontaktów, korekta tekstów.
– wsparcie finansowe
– wsparcie polegające na umożliwieniu propagowania tematu zdrowia hormonalnego, seksualnego i reprodukcyjnego kobiet w większości firm dla kobiet zdrowych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

dr Monika Łukasiewicz
drmonikalukasiewicz@gmail.com
tel. 604269969