Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Program edukacji dla ukraińskich dzieci z autyzmem

Wybrana lokalizacja
Warszawa
status: w toku
termin: 03.22 - 06.22
partner: Fundacja “PogadajMy”

Zespół Fundacji “PogadajMy” to grupa terapeutów specjalizujących się w terapii zaburzeń mowy. Zakładamy, że dziecko rozwija swój intelekt przez język. Uczymy je mowy, systemu językowego, działania w oparciu o język, werbalizowania emocji oraz stymulujemy wszystkie sfery rozwoju. Od 2020 r. działa Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mówi się
dla dzieci z orzeczeniami autyzmu oraz zaburzeń sprzężonych przy ul. Władysława Syrokomli 6, w Warszawie.

Reakcja Fundacji „PogadajMy” na konflikt w Ukrainie:
Fundacja zadeklarowała, że udostępni swoje pomieszczenia na zajęcia dla Ukraińców z autyzmem na
zasadach wolontariatu. W ciągu jednego dnia zgłosiło się 6 dzieci. Jednocześnie zgłosiły się
wykwalifikowane nauczycielki. W efekcie powstał plan edukacji dla Ukraińców na drugi semestr 2022.

Czego fundacja „PogadajMy” potrzebuje od partnerów:
Wsparcia finansowego, które umożliwi wypłatę wynagrodzenia nauczycielom

Szczegółowy opis projektu

Osoba kontaktowa: Iwona Wójtowicz Prezes Fundacji PogadajMy, nr tel: 606-949-667