Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Yes I can

Wybrana lokalizacja
Warszawa
status: zaplanowany
termin: 09.21 - 12.21
partner: Fundacja Hearty

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, które są narażone na wykluczenie społeczne oraz zawodowe.
Cel projektu: zapobieganie bezradności w wieku dorosłym poprzez przekazywanie kompetencji przyszłości

Dla kogo: 120-160 dzieci z domów dziecka w całej Polsce (ok. 20 placówek, które współdziałają z Fundacją Hearty)

Zauważono, że:
– dzieci z domów dziecka mają problem z usamodzielnieniem się i znalezieniem pracy.
– młodym ludziom brakuje wsparcia w orientacji na ich ścieżce kariery, szczególnie w kierunku nowych technologii a przecież:
– w 2030r. rynek pracy będzie oferował zatrudnienie na stanowiskach, o których teraz nie mamy pojęcia

Czas projektu: 12 miesięcy

Działania:
Wsparcie Serdecznego Opiekuna: spotkania indywidualne
(24 h / miesiąc)przez 6 miesięcy.

Szkolenia z nowych technologii
(3 razy / miesiąc)

Wsparcie doradcy zawodowego
(1 szkolenia/msc)

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
(12godz./miesiąc)

Cotygodniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny
(2 dzieci z oddziału) 40 dzieci.

Przeprowadzenie diagnozy rozwoju zawodowego
potencjał (pełnienie kompetencji i umiejętności zawodowych testy).

Serdeczny Opiekun

Szkolenie technologiczne (4 spotkania)

Trening psychologiczno-pedagogiczny (2 spotkania).

Profesjonalny doradca

Wsparcie kompetencyjne dla dzieci (14 godzin na oddział).

Placówka (20 oddziałów)

Wsparcie Serdeczny Opiekun: dyskusje na temat
potrzeby dzieci, wsparcie technologiczne
Wsparcie technologiczne (2 laptopy na obiekt).

Zasięg i efekty:
Nabycie kompetencji jutra i umiejętności korzystania z nowych technologii.

Stworzenie społeczności Serecznych Opiekunów.

Lepsze przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy.

Eliminacja barier związanych z dostępem do technologii.

Zdobycie lepszej pracy.

Wzrost poczucia własnej wartości.

Radzenie sobie w dorosłym życiu.

Ograniczenie powrotu do patologicznego środowiska.

Zmniejszenie bezrobocia.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU JAKO PARTNER BIZNESOWY:

Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkich z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do projektu jako Partner Biznesowy:

Alicja Magiera-Bąk
amagiera@heartyfoundation.com