Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy 2013

W dniach 6-8 września 2013 w Rzeszowie odbędzie się druga edycja Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy.

Edycja 2013 jest kontynuacją inicjatywy podjętej we wrześniu 2012 r.,w której wzięło udział ponad 100 wystawców z 12 krajów europejskich, polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie m.in. gospodarki, rozwoju regionalnego, integracji europejskiej, turystyki.

Tegoroczne Forum odbędzie się pod hasłem „Gospodarka Karpacka – energia gór” i tak jak w ubiegłym roku składać się będzie z części wystawienniczej oraz konferencyjnej z udzialem specjalistów, przedstawicieli środowisk politycznych, naukowych i przedsiębiorców oraz producentów.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jako organizator oferuje wystawcom bezpłatne stoisko o powierzchni l2 m2.

W celu zgłoszenia udziału należy wypelnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres e-mail eskibinska@alp-carp.com lub nr faxu:+ 48 17 862 20 73.

Szczegółowe informacje nt. tegorocznej edycji Forum dostępne są stronie www.alp-carp.com.

formularz_zgloszeniowy.pdf