Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Page and Shop & Collegium Da Vinci

Badanie dotyczące doświadczeń przedsiębiorstw w edukacji zespołów

W okresie lipiec – wrzesień 2019 – Collegium Da Vinci oraz Pageandshop Sp. z o.o. – realizują badania dotyczące doświadczeń przedsiębiorstw w edukacji zespołów.

Obie organizacje – Członkowie Polsko – Szwajcarskiej Izby Gospodarczej – Zwracają się z uprzejmą prośbą o możliwość przeprowadzenia 20 minutowej rozmowy telefonicznej z osobą z Państwa przedsiębiorstwa – odpowiedzialną za edukację pracowników.

Projekt ma na celu zidentyfikowanie najskuteczniejszych metod edukacji zespołów poprzez znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie są doświadczenia polskich firm w zakresie szkolenia pracowników oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie? Każda firma która weźmie udział w badaniu otrzyma – oczywiście bezpłatnie – wartościowy, poszerzony raport z badania

Wszelkie odpowiedzi pozostaną anonimowe, a jeśli będą opublikowane to wyłącznie w formie zbiorczej, uniemożliwiającej identyfikację firmy. Wyniki badań posłużą do opracowania przyjaznego modelu edukacji zespołów w organizacjach.

Jeśli widzą Państwo możliwość wsparcia tej inicjatywy to proszę kierować zgłoszenia na adres e-mail: m@pageandshop.com. Jeśli pojawią się  pytania – poproszę o kontakt na numer telefonu Macieja Czerniawskiego – osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań +48 609 595 095 lub e-mailem na adres m@pageandshop.com.

Załączamy pismo od Panów Macieja Czerniawskiego z Pageandshop Sp. z o.o. oraz Pana Łukasza Fojutowskiego Prorektora Collegium Da Vinci.