Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

BALAJCZA Linguistic Services

BALAJCZA poleca: 450. rocznica unii polsko-litewskiej. Uroczyste obchody w Lublinie

1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie podpisany został akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Powołana w tej sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy. W specjalnej uchwale podjętej niedawno przez posłów podczas 82. posiedzenia Sejmu podkreślono, że „polsko-litewska unia umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie”.

W tym roku przypada 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Z tej okazji w niedzielę 30 czerwca w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Udział w nich wzięli m.in.: Marszałkowie Sejmu i Senatu, Przewodniczący Seimasu oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, jak i szereg gości zagranicznych, w tym delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.

Po mszy świętej w lubelskiej archikatedrze i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Unii Polsko-Litewskiej, goście przenieśli się do Centrum Spotkania Kultur, gdzie miało miejsce spotkanie poświęcone znaczeniu europejskiego dziedzictwa Unii oraz koncert.

Z okazji tej rocznicy Kancelaria Sejmu wydała wyjątkowy album w języku angielskim zatytułowany „Union of Lublin 1569”. W przygotowaniu tego wydania aktywny udział brała firma lingwistyczna BALAJCZA Linguistic Services. Cześć tekstów i opisów pod obrazami i zdjęciami została przetłumaczona przez naszych tłumaczy, oraz poddana weryfikacji przez naszych native’ów języka angielskiego.