Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

IGCC

Business and Investment Climate Survey 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w corocznej ankiecie dotyczącej badania koniunktury gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Ankieta realizowana jest wspólnie z izbami bilateralnymi w Polsce, działającymi w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC).

Adresatem ankiety są inwestorzy zagraniczni oraz przedsiębiorcy działający na polskim rynku.

Badanie dostępne jest na platformie internetowej.

W ankiecie można wziąć udział do 2 marca. Dostępne są trzy wersje językowe (polska, angielska i niemiecka).