Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Crido Taxand: MF straszy spółki transferujące zyski (zamierzenia MF na 2016 r. w zakresie cen transferowych)

18 grudnia br. opublikowano komunikat o zamierzeniach Ministerstwa Finansów (MF) na rok 2016 w zakresie kontroli cen transferowych.

Po pierwsze MF informuje, że przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Zgodnie z komunikatem, „wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.”

Jednocześnie MF zachęca do dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej (wynikającej z korekty cen transferowych), poprzez możliwość skorzystania z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Co więcej, złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny. Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali nierynkowe ceny transferowe w latach 2011-2015 do złożenia korekt za te lata do końca I kwartału 2016 roku.

Na koniec MF straszy podatników, rekomendując im wstrzymanie się z praktyką dokonywania w ostatnich dniach 2015 roku transferów, które mają służyć zmniejszeniu wykazywanego w Polsce dochodu, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będą badane przez organy skarbowe.

Komunikat jest zgodny z wcześniejszymi inicjatywami MF mającymi na celu ograniczenie transferu zysku za granicę. Należy mieć jednak nadzieję, że nie wszystkie korekty cen transferowych będą automatycznie podważane, gdyż bardzo często wynikają one z uzasadnionej i udokumentowanej polityki polegającej na korekcie rentowności w celu osiągnięcia wyniku zgodnego z zasadą ceny rynkowej.

Link do pełnego komunikatu tutaj.

Więcej informacji o aktualnych trendach w cenach transferowych można znaleźć w kanale informacyjno-blogowym cenytransferowe.taxand.pl. Już wkrótce więcej szczegółów na temat planowanego na 14 stycznia webinarium “Ceny transferowe – nowy obszar zwiększonego zainteresowania fiskusa”, które poprowadzą doradcy podatkowi z Crido Taxand.

UWAGA: Jedną z sankcji w przypadku zakwestionowania rozliczeń z podmiotami powiązanymi jest możliwość pociągnięcia do osobistej odpowiedzialność członka zarządu / osoby odpowiedzialnej za finanse w spółce. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Crido Taxand i Crido Legal „Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje związane z postępowaniami karnymi skarbowymi. Raport można pobrać na blogu podatkiwbiznesie.pl.

________________________________________________________________________________

O Crido Taxand
Crido Taxand jest pierwszą na polskim rynku firmą konsultingową, która nie łączy usług doradczych i audytorskich, działającą w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku.  Od początku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. 150-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmują najwyższe pozycje w rankingach podatkowych i jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl a o Taxand na taxand.com.