Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Dostawa transformatora dla farmy wiatrowej “Lotnisko”

W kwietniu i maju bieżącego roku operator logistyczny Fracht FWO Polska zorganizował i zrealizował dostawę transformatora, wraz z kompletem akcesoriów, dla farmy wiatrowej „Lotnisko”. Inwestycja PGE Energia Odnawialna zlokalizowana jest w województwie pomorskim, kilka kilometrów na zachód od miejscowości Kopaniewo. Docelowa łączna moc elektrowni wynosić będzie 90 MW.

Producentem transformatora, którego transport zrealizowała firma Fracht FWO Polska jest łódzka Fabryka Transformatorów ABB. Moc urządzenia to 120 MVA, jego waga wynosi 72.000 kg. Pierwszy etap projektu stanowiła wizja lokalna, która miała na celu ocenę infrastruktury w miejscu posadowienia urządzenia. Wykazała ona pewne braki, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas rozładunku i posadowienia. Przygotowany przez pracowników Fracht FWO Polska raport precyzyjnie wyszczególniał wszelkie elementy infrastruktury, które wymagały korekt lub podniesienia jakości. Ponowna wizja lokalna wykazała usunięcie wszelkich braków, wedle zapisów raportu.

Załadunek transformatora w zakładzie firmy ABB przebiegł bez przeszkód. Ładunek został właściwie przygotowany i zabezpieczony na czas transportu drogowego, realizowanego przy pomocy specjalistycznej naczepy.

Dostawa, rozładunek oraz posadowienie urządzenia na terenie farmy wiatrowej również zostały zrealizowane z pełnym sukcesem. Podczas rozładunku użyto siłowników hydraulicznych oraz szyn ślizgowych. Następnie do podwozia transformatora dokręcono koła i ustawiono oraz spozycjonowano urządzenie w celi posadowienia.

Dostawa akcesoriów do transformatora odbyła się kilka tygodni później, przy użyciu dwóch ciężarówek. Podczas rozładunku użyto dźwigu o nośności 18 ton.

Realizacja poszczególnych etapów przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem. Doświadczenie, odpowiednie przygotowanie i profesjonalizm pracowników Fracht FWO Polska umożliwiły sprawną realizację całego przedsięwzięcia.