Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Grupa Fracht – działania ekologiczne

Ograniczenia niekorzystnego wpływu transportu na środowisko naturalne stanowi jeden z priorytetów podczas realizacji każdego projektu realizowanego przez firmy skupione w Grupie Fracht. Poprzez wybór nowoczesnych środków transportu spełniających europejskie normy emisji spalin, wydajne planowanie przesyłek, optymalizację wykorzystania środków transportu oraz wiele innych działań staramy się obniżać poziom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Najwyższe standardy ochrony środowiska stosowane przez Grupę Fracht są potwierdzone certyfikatem ISO 14001:2004. Współpracujemy również z South Pole Group, międzynarodową organizacją z siedzibą główną w Zurychu, wspierającą firmy w działaniach na rzecz redukcji emisji CO2.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż współpraca pomiędzy Grupą Fracht a South Pole Group w roku 2014 zaowocowała redukcją emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na poziomie 85.8 tCO2e. Tak wysoki współczynnik kompensacji osiągnięto m.in. dzięki realizacji projektu rozbudowy elektrowni wodnej Hsikou w Tainan na Tajwanie (region południowo-zachodni). Po modernizacji hydroelektrownia generuje całkowicie czystą energię elektryczną o mocy 42.000 MWh. Obecnie już ponad 12 tysięcy gospodarstw domowych w regionie korzysta z prądu elektrycznego produkowanego przez elektrownię wodną Hsikou. Dzięki realizacji projektu dokonano również unowocześnienia sieci irygacyjnej niezbędnej dla lokalnego rolnictwa.

Transport jest dziedziną gospodarki odpowiedzialną za znaczą część globalnej emisji CO2 oraz zanieczyszczeń. Współpraca Grupy Fracht i South Pole Group jest znakomitym przykładem realnej troski przemysłu o wspólne dobro całej populacji, jakim jest środowisko naturalne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań Grupy Fracht na rzecz ekologii, zapraszamy na strony internetowe Grupy Fracht, South Pole Group oraz Fracht FWO Polska: 

http://www.fracht.com/en/environment/index.php

http://www.thesouthpolegroup.com/projects

http://www.FrachtFWO.pl