Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Helwetologia – nowy kierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Transdyscyplinarne studia nad Szwajcarią – Helwetologia (studia II stopnia) – łączą umiejętności językowe z kompetencjami miękkimi jak sztuka prezentacji, praca w zespole czy praca projektowa.

Zgodnie z otrzymaną z Uczelni informacją, w ramach studiów planowany jest nacisk na interdyscyplinarne podejście zarówno do obszarów badawczych, jak i praktycznych, pogłębianie znajomości języka obcego – na poziomie C1 (francuskiego, niemieckiego, włoskiego), naukę drugiego języka obcego (francuskiego, niemieckiego, włoskiego) oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Na studia zapisało się 38 kandydatów, w tym: 23 ze znajomością j. niemieckiego na poziomie C1 oraz 14 ze znajomością j. francuskiego na poziomie C1. Więcej informacji można znaleźć na załącznikach poniżej.

Dla zainteresowanych firm jest szereg możliwości współpracy, np.

– prace magisterskie realizowane w trybie projektowym wokół tematu zaproponowanego przez firmy,

– zatrudnianie na część etatu studentów,

– uzupełnianie studiów o wybrane kompetencje, np. zarządzanie projektami.

Osoby zainteresowane są proszeni o kontakt z panem Rafałem Kijonka, który ze strony Izby koordynuje współpracę z uczelnią:

Rafal.Kijonka@swisslinx.com

Równolegle do działalności dydaktycznej powstaje na Uniwersytecie Ośrodek Studiów Szwajcarskich we współpracy z Uniwersytetem w Zurychu i w Lozannie oraz przy wsparciu MNiSW, Ambasady Szwajcarii w Polsce, a także Ambasady RP w Szwajcarii.

Ośrodek ma na celu scentralizowanie badań nad Szwajcarią na Uniwersytecie, wzmocnienie uniwersyteckiej współpracy polsko-szwajcarskiej, ale też współpracy krajów na płaszczyźnie kulturalnej i społeczno-gospodarczej. Więcej informacji można znaleźć w załączniku poniżej.