Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

HICRON WDRAŻA SYSTEM BILLINGOWY W KRI

„Największym wyzwaniem w naszej branży jest konieczność jednoczesnego wystawienia faktur dla tysięcy klientów. Rozwiązanie do sprzedaży mediów musi być więc po pierwsze zintegrowane z licznikami, by mogło automatycznie naliczyć należność na podstawie ustalonych wcześniej algorytmów, po drugie – powinno być przygotowane do jednoczesnego przesyłu milionów rekordów, po trzecie – na tyle elastyczne, byśmy sami mogli modyfikować wszystkie parametry sprzedażowe. Do tego dochodzi wiele innych procesów, jak na przykład organizacja sieci, przyłączy czy zarządzanie licznikami.” – mówi Paweł Szczepaniak, Kierownik Departamentu IT w KRI SA.

Rozwiązanie billingowe zaproponowane przez spółkę HICRON jest autorską aplikacją firmy, opracowaną na podstawie wiedzy konsultantów HICRON na temat procesów biznesowych w firmach branży paliwowej i energetycznej, dostosowaną do indywidualnych potrzeb KRI SA. Rozwiązanie zostanie zintegrowane z systemem SAP w obszarach sprzedaży i dystrybucji, gospodarki remontowej, zarządzania projektami, finansów i kontrolingu. Rozwiązanie będzie służyć do kompleksowej obsługi klienta: od zakładania konta w systemie SAP na podstawie umowy przyłącza (wraz z automatyczną kontrolą duplikatów), przez zarządzanie licznikami (przyjmowanie i wydawanie liczników z magazynu, ich podłączanie i przepinanie, wprowadzanie odczytów), obsługę kontraktów i wystawianie faktur (wraz z korektą), aż do procedur związanych z rozwiązaniem umowy.

„Na rynku partnerów SAP firma HICRON wyróżnia się nie tylko znajomością procesów biznesowych firm branży energetycznej i paliwowej, ale też wiedzą na temat unikalnych rozwiązań SAP i kompetencjami w opracowywaniu własnych, nawet najbardziej skomplikowanych rozszerzeń systemu SAP ERP. Planując rozwój systemu SAP ERP prowadziliśmy rozmowy z kilkoma dostawcami, jednak doświadczenia i wiedza konsultantów HICRON utwierdziły nas w przekonaniu, że firma ta będzie pewnym i stabilnym partnerem w realizacji rozwoju systemu.” – mówi Paweł Szczepaniak.

Punktem wyjścia do rozmów na temat wdrożenia rozwiązania billingowego i jego specyfiki był analiza systemu SAP, jaką konsultanci HICRON przeprowadzili pod koniec 2009 roku. Mając wiedzę na temat planowanych przez firmę KRI SA zmian strategicznych, konsultanci gruntownie ocenili zakres, w jakim system SAP obsługuje procesy biznesowe firmy. Wynikiem analizy była propozycja przeprowadzenia szeregu usprawnień oraz rekomendacja rozwoju systemu, pozwalająca na pełne wsparcie informatyczne realizacji nowych strategii KRI SA.

Oprócz koncepcji rozwoju systemu billingowego, usprawnienia zaplanowane przez HICRON obejmują między innymi realizację w systemie obsługi podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą gazu do celów napędowych, obsługę opłaty paliwowej, rejestrację i bilansowanie certyfikatów ekologicznych, rozbudowę taryfy opłat o m.in. współczynnik odległościowy, wdrożenie rozwiązania do zarządzania przepływem dokumentów.

Projekt wdrożenia rozwiązania billingowego jest przeprowadzany w oparciu o metodykę Accelerated SAP (ASAP) oraz HICRON Implementation Method.