Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

+48 32 639 04 50
HOBAS System Polska Sp. z o.o.

HOBAS System Polska Sp. z o.o. dostawcą rur do budowy ogólnospławnych kolektorów ściekowych do Oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.

Na rynku polskim firma obecna jest od roku 1973, kiedy to po raz pierwszy zastosowano w Toruniu rury HOBAS®. W roku 1996 w Poznaniu powstała firma HOBAS Polska Sp. z o.o. a w 1999 w Zakrzewie k. Poznania uruchomiono pierwszy zakład produkcyjny. W roku 2003 miało miejsce uroczyste otwarcie fabryki HOBAS w Dąbrowie Górniczej. Zakład obecnie znajduje się w fazie kolejnej rozbudowy. Jedną z inwestycji było zainstalowanie urządzeń, które umożliwią produkcję rur o średnicach do 3500 mm. Fabryka w Dąbrowie Górniczej jest obecnie jedynym miejscem na świecie produkującym odlewane odśrodkowo rury z żywic poliestrowych o średnicy zewnętrznej większej niż 2900 mm.

Największą kiedykolwiek realizowaną na świecie inwestycją przy użyciu rur HOBAS jest budowa Układu Przesyłowego do Oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. Zakres zadania obejmuje budowę ogólnospławnych kolektorów ściekowych oraz obiektów technologicznych układu przesyłowego z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni.

Do realizacji tego przedsięwzięcia HOBAS System Polska Sp. z o.o. dostarczać będzie prawie 6 km rur o średnicy zewnętrznej 3000 mm. Inwestycja realizowana jest w technologii przewiertowej.

Zmodernizowana Oczyszczalnia ścieków „Czajka” w Warszawie umożliwi oczyszczanie ścieków z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy oraz kilku gmin w jej sąsiedztwie.