Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

HOBAS zdobył międzynarodową nagrodę ISTT NO-DIG Award 2011 za projekt „CZAJKA”

Dzięki świetnym właściwościom materiału, z jakiego wykonane są rury, udało się pobić zarówno krajowy, jak i międzynarodowy rekord pojedynczego przecisku startującego z jednej komory – uzyskano 930 m, a najdłuższy odcinek dzienny wyniósł 36 m. Wykonano mikrotunel o długości całkowitej 5,7 km (częściowo po łuku) minimalną liczbą odcinków.
Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie MPWiK Warszawa i współfinansowane z Funduszu Spójności UE w ramach największego europejskiego projektu w zakresie ochrony środowiska „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Wykonanie mikrotunelowania na długości 5,7 km z zastosowaniem rur HOBAS CC-GRP o średnicy 3000 mm przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych pozwoliło skrócić do minimum czas trwania robót budowlanych i maksymalnie ograniczyć oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i życia miasta. Połączenie metodologii montażu z doborem parametrów rur przeciskowych dało Grupie PBG możliwość realizacji najkorzystniejszego pod względem ekonomicznym i ekologicznym wariantu budowy, przy zapewnieniu wyjątkowo długiego okresu eksploatacji wykonanej instalacji.
Realizacji projektu towarzyszyło spore zainteresowanie – w ciągu 13 miesięcy prowadzenia robót warszawski plac budowy odwiedziło ponad 500 gości z zagranicy, w tym uczestnicy konferencji GSTT. Istotny z punktu widzenia technologii charakter tego zrealizowanego z powodzeniem przedsięwzięcia przekonał także jury ISTT – w ramach 29. edycji targów branży budownictwa bezwykopowego w Berlinie No-Dig w środę dnia 5. maja, w obecności licznych przedstawicieli branży oraz kierownictwa krajowego STT, w pałacu Charlottenburg przewodniczący ISTT dr Samuel Ariaratnam uroczyście nagrodził HOBAS i PBG za realizację przedsięwzięcia Czajka – najlepszego projektu zrealizowanego metodą bezwykopową w 2010 roku.