Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

I edycja konkursu Swissstandards.pl Od teorii do praktyki rozstrzygnięta

Z grona zgłoszonych  do konkursu prac Jury, w skład którego weszli Przedstawiciel Izby oraz eksperci merytoryczni z firm Partnerskich Konkursu, wyłoniło czterech laureatów: p. Mateusza Panasa z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, p. Annę Wielgusiak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz p. Piotra Smerdzyńskiego i p. Mateusza Pożogi  z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki  Politechniki Świętokrzyskiej. Zwycięzcy oprócz nagród głównych od Partnerów Merytorycznych, którymi są płatne staże lub nagroda rzeczowa, otrzymają prawo udziału w dedykowanych im warsztatach „Akademia kariery Mensys”, prowadzonych przez specjalistów HR firmy Mensys.

Ideą, jaka przyświecała Organizatorowi i firmom partnerskim – członkom Izby, beneficjentom znaku szwajcarskiej jakości swissstandards.pl, które włączyły się do konkursu, było stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów jakości i innowacyjności w biznesie. Więcej szczegółów znajdą Państwo w Informacji prasowej.