Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

II edycja konkursu na prace dyplomowe “swissstandards.pl Od teorii do praktyki” rozstrzygnięta

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza we współpracy z Partnerami firmami- beneficjentami znaku jakości swissstandards.pl wyłoniła zwycięzców II edycji konkursu na prace dyplomowe „Swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”.

W II edycji realizowanego dwuetapowo konkursu nagrodzone zostały:

– praca p. Katarzyny Pawlak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej pt. Analiza wysokowydajnej wentylacji z odzyskiem ciepła.

W uzasadnieniu Patron merytoryczny- firmy Zehnder pisze:
Autorka porusza niezwykle istotny obecnie problem efektywności działania wybranych systemów wentylacji, a przeprowadzone porównanie doprowadza do ciekawych, logicznych wniosków, które mogą być bardzo przydatne w praktyce.

– praca p. Elżbiety Tarniowej, absolwentki kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej pt. Wpływ zmian demograficznych na rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce i Szwajcarii.

O pracy patron merytoryczny- Swissmed– mówi:
Wszystkie zgłoszone w tej edycji konkursu prace konkursowe były dla Swissmedu interesujące, jednak dziewięcioosobowe jury niemalże jednogłośnie wybrało  pracę magisterską pani Elżbiety Tarniowej, pt. „Influence of demographic changes on elderly care market in Poland and Switzerland”.  Przedstawiona w opracowaniu synteza trendów demograficznych oraz gruntowne analizy rynku opieki senioralnej w Polsce i Szwajcarii doskonale wpisują się w rozpoczętą niedawno nową inwestycję Swissmedu, a spojrzenie z zewnątrz na plany wejścia na rynek opieki senioralnej, analiza przewagi kompetencyjnej i zawarte w pracy rekomendacje dla spółki stanowią dla nas wymierną wartość.

– praca p. Anity Bednarczyk absolwentki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt. „Wpływ rozwoju technologii na formę infografiki”
Organizator zdecydował się wyróżnić tę pracę za determinację i konsekwencję w realizacji zasady „od teorii do praktyki” wykazaną zarówno w przesłanej pracy dyplomowej, jak i załączonych dokumentach: certyfikatach i projektach.

Nagrodami w konkursie są płatne staże u Partnerów Konkursu, cenne nagrody rzeczowe i profesjonalne warsztaty HR „Akademia kariery Mensys”.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w informacji prasowej oraz na stronie www.odteoriidopraktyki.pl