Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Informacje podstawowe o Mobilnej Platformie Edukacji Zespołów w Przedsiębiorstwach


Nasza firma uruchomiła specjalny program dla uczelni i dla firm. Naturalnym jest to, że jest to odpowiedź na obecną sytuację rynkową i konieczność podejmowania inicjatyw edukacyjnych online. 

Widzimy duże zapotrzebowanie na edukację online. Zgłaszają się do nas uczelnie i przedsiębiorstwa. Nasza platforma jest polecana również na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-na-odleglosc.

Chcemy tego dokonać poprzez udostępnienie platformy Coursairs na specjalnych warunkach lub zupełnie bezpłatnie tam gdzie będzie to możliwe. Doświadczenia które zbiorą organizacje teraz będą procentować w przyszłości. Chciałbym tutaj przekazać jasną deklarację. Propozycje będą zawierały tylko poziom pokrycia kosztów. Nie chcemy obecnie zarabiać na rozwiązaniu które obecnie jest tak potrzebne. 

Dwa przykłady “z życia”. Jeden z klientów poprosił o alternatywę dla szkoleń bezpieczeństwa dla pracowników firm zewnętrznych przekraczających bramę przedsiębiorstwa. Uruchomienie całego procesu trwa 1-4  dni a koszt jego uruchomienia to zaledwie frakcja obecnej ceny rynkowej – czy szkolenia stacjonarnego – które obecnie nie może się odbywać.

Szkolenia czy onboarding nowych pracowników jest obecnie bardzo utrudniony – dzięki platformie zachowane jest bezpieczeństwo, ciągłość szkoleń oraz obniżka wydatków procesu którego nie można wykonać inaczej.”