Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Inwestorzy zadowoleni z Polski – Badanie koniunktury 2012

Ankieta dotycząca koniunktury została przeprowadzona w lutym 2012 r. przez Polsko‐Niemiecką Izbę Przemysłowo‐Handlową we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą i pięcioma innymi izbami bilateralnymi w Polsce: brytyjską, irlandzką, kanadyjską, portugalską i skandynawską, działającymi w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC).

Jak wynika z ankiety 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację inwestycji. Polska wyprzedziła ponownie państwa ‐ konkurentów pod lokalizację inwestycji w Europie Środkowo‐Wschodniej w ilości punktów przyznanych przez inwestorów za łącznie 22 czynniki determinujące napływ kapitału zagranicznego (4,64 pkt. na 6 pkt. możliwych). Cztery najwyżej punktowane w tym roku czynniki atrakcyjności Polski to: członkostwo w UE oraz trzy czynniki „kadrowe”, czyli kwalifikacje, motywacja i produktywność polskich pracowników.
Pełne wyniki ankiety do pobrania:

Wyniki IGCC Survey 2012

Publikacje prasowe:

Więcej nowych centrów w Polsce Reczpospolita 30.03.2012

Zagraniczni inwestorzy chwalą pracowników w Polsce Dziennik Gazeta Prawna 30.03.2012