Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Gessel, Koziorowski Sp. k.

Kancelaria GESSEL doradzała funduszowi AVALLON w inwestycji w Clovin S.A.


Kancelaria GESSEL doradzała funduszowi AVALLON przy realizacji transakcji nabycia większościowego pakietu akcji Clovin S.A.

Realizacja zawartej umowy inwestycyjnej umożliwi rozszerzenie portfela innowacyjnych i ekologicznych produktów, a także kontynuację intensywnego programu inwestycyjnego rozpoczętego przez Spółkę oraz umocnienie pozycji na rynku krajowym i w eksporcie. Poza wzrostem organicznym planowane są także akwizycje w segmencie środków czystości. Wspólnym celem akcjonariuszy jest maksymalne wykorzystanie potencjału spółki.

Doradztwo Kancelarii GESSEL miało kompleksowy charakter i obejmowało wsparcie na wszystkich etapach transakcji, w tym przeprowadzenie prawnego badania due diligence, przygotowanie wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wsparcie w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzeniu zamknięcia.

AVALLON jest niezależną polską firmą zarządzającą funduszami private equity. Jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce – od 2001 roku AVALLON MBO uczestniczył w ponad 100 transakcjach typu MBO (Fundusze Avallon MBO są pierwszymi takimi podmiotami w Europie Środkowo-Wschodniej).

Grupa Clovin S.A. (www.clovin.com.pl) to producent profesjonalnych i konsumenckich proszków do prania oraz środków czystości, obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Początkowo spółka koncentrowała się na produkcji profesjonalnych proszków w segmencie przemysłowym (m in. hotele, szpitale). Stopniowo zaczęto wprowadzać środki czystości dla konsumentów do użytku domowego (B2C), które dziś stanowią zdecydowaną większość przychodów spółki (w 2011 przychody wyniosły 111 mln PLN). Obecnie spółka ma oddziały w Niemczech i na Litwie oraz zakład produkcyjny na Ukrainie, a produkty marki Clovin stosowane są w ponad 25 krajach na 5 kontynentach.

Zespołem Kancelarii GESSEL kierował Maciej Kożuchowski, wspólnik, radca prawny. W transakcję zaangażowani byli również: Bartłomiej Woźniak, starszy prawnik, adwokat; Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik, adwokat, Michał Trociuk, starszy prawnik, adwokat, Marta Grabiec, starszy prawnik, adwokat, Anna Haciuk, prawnik oraz Christian Schmidt, wspólnik, adwokat niemiecki i Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wspólnik, radca prawny.

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-funduszowi-avallon-w-inwestycji-w-clovin-s-a/