Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Małgorzata Pinkowska
malgorzata.pinkowska@bspp.pl
601 468 884
prof. dr inż. Bogdan Lent / Lent Group

KOMPETENTNA KADRA NA POTRZEBY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Informatyka i Telekomunikacja

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wspólnie z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Bernie przeprowadziły z sukcesem w Polsce i w Szwajcarii pierwszą edycję Podyplomowych Studiów Prowadzenia Projektów, dedykowaną kształceniu tych wyważonych umiejętności.

Patronat nad inicjatywą objęły Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza w Warszawie, Izba Handlowa Szwajcaria-Europa środkowa w Zurychu, Konfederacja Pracodawców Polskich i Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

Kolejna edycja dwusemestralnych studiów, rozpoczynająca się 17 października, obejmuje 6 bloków i jeden tydzień w Bernie. W Szwajcarii polscy studenci mają możliwość pracy w laboratoriach uniwersytetu, wymiany doświadczeń w przodujących przedsiębiorstwach tego kraju, oraz poznania szwajcarskich metod pracy.

Dzięki nowoczesnym metodom nauczania, orientacji na praktykę i wysoce kompetentnej kadrze z kraju i z zagranicy, absolwenci zdobywają umiejętności:

• Właściwych decyzji w zarządzaniu wszystkimi procesami prowadzenia projektów.
• Stałej orientacji na cele projektu.
• Stosowania praktycznych metod prowadzących do sukcesu projektu.
• Orientacji na czynnik ludzki, decydujący o powodzeniu działań.
• Przywództwa i nowoczesnego zarządzania.
• Prowadzenia projektów w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym.

Forma zajęć optymalizuje możliwość praktycznego opanowania materiału: 200 godzin wykładów frontalnych, laboratoriów, ćwiczeń, pracy na symulatorach, systemie e-learningu, realizację wybranego projektu, analizę meta przebiegu tego projektu, uzupełnione opracowaniami zadań, prezentacjami i pracą dyplomową. Dla zapewnienia właściwej interakcji liczba uczestników nie przekracza 25 osób.

Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim (15%).

Dalsze informacje i zgłoszenia: www.bspp.pl i malgorzata.pinkowska@bspp.pl

DYPLOM UTP_NEWSWEEK.jpg
IMG_1238.jpg