Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników


Znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w całej Europie w bardzo szybkim tempie. Z jednej strony jesteśmy wręcz zalewani informacjami dotyczącymi uprawnień pracodawców i praw pracowników, jednak w natłoku informacji bardzo trudno uzyskać rzetelne informacje. Pojawia się wiele mitów i błędnych informacji. W związku z tym eksperci Grant Thornton przygotowali publikację, która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane im przez Klientów pytania.

Polski Rząd 2 marca uchwalił Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa weszła w życie z dniem 8 marca. Jej główne postanowienia dla pracodawców dotyczą polecenia pracownikowi wykonywania pracy z domu i wprowadzenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowo ZUS na swojej stronie internetowej opublikował zestaw informacji dotyczących możliwości uzyskania świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Obecna sytuacja budzi szereg wątpliwości po stronie pracodawcy. W poniższym materiale eksperci Grant Thornton zebrali w jedną całość odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości. W przypadku dalszych niejasności prosimy o bezpośredni kontakt z ekspertami Grant Thornton.

Więcej informacji:

https://grantthornton.pl/publikacja/koronawirus-prawa-pracodawcow-i-pracownikow/