Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Renata Stefanowska
r.stefanowska@mazars.pl
+48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35

Mazars Polska wzmacnia Zespół Doradztwa i rozwija ofertę usług doradczych

Krzysztof Rezler jest licencjonowanym biegłym rewidentem (ang. CPA), dyplomowanym księgowym (ang. CA) i certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (ang. CISA) z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w audycie sprawozdań finansowych, doradztwie i dostarczaniu usług w zakresie zarządzania ryzykiem, forensic, oceny kontroli i przeglądów IT zdobytym w spółkach wielkiej czwórki oraz spółkach konsultingowych w Polsce i Ameryce Północnej. Krzysztof ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych projektów w dziedzinie doradztwa gospodarczego oraz rynkowego w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym i technologicznym, pomiaru i polepszenia wyników działalności, efektywności osiągnięcia wyznaczonych celów operacyjnych, ładu korporacyjnego i zgodności z regulacjami prawnymi.
Krzysztof posiada ogromną wiedzę specjalistyczną na temat technik audytorskich i praktyczne doświadczenie w audycie finansowym, operacyjnym i informatycznym, zna również międzynarodowe standardy rachunkowości (IAS/IFRS, US GAAP, kanadyjski GAAP, UK GAAP).
Krzysztof Rezler posiada tytuł magistra księgowości i finansów przyznany przez Uniwersytet McGill w Montrealu (Kanada) oraz tytuł magistra inżyniera, zdobyty na wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Dział Doradztwa Mazars świadczy usługi w następujących obszarach:

– Doradztwo finansowe
– usługi doradztwa transakcyjnego
– modelowanie działalności finansowej
– doradztwo w zakresie ekspertyzy sądowej

– Ład korporacyjny i zarządzanie ryzykiem
– audyt wewnętrzny
– audyt informatyczny
– nadużycia i zrównoważony wzrost

„Dołączenie Krzysztofa do Mazars jest dowodem na dynamiczny rozwój naszej firmy. Nie tylko umocni ono pozycję Mazars na rynku usług doradczych, ale również otworzy nowe możliwości obsługi klientów w zakresie zarządzania ryzykiem, zgodności, ładu korporacyjnego oraz technologii informacyjnych. Doświadczenie i wiedza Krzysztofa będzie istotnym wsparciem dla klientów poszukujących możliwości inwestycyjnych w Polsce i Europie środkowo-Wschodniej, jak również dla firm poszukujących rozwiązań w zakresie zminimalizowania ryzyk i optymalizacji procesów biznesów. ”, mówi Michel Kiviatkowski – Partner Zarządzający Mazars w Polsce., który odpowiada jednocześnie za rozwój biznesu grupy Mazars w Europie środkowo-Wschodniej.

Mazars_Rezler_Krzysztof.jpg