Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Model Opakowania Sp. z o.o.

Model Opakowania wśród najatrakcyjniejszych pracodawców w Polsce

Model Opakowania należy do szwajcarskiej Grupy Model, od 140 lat zarządzanej przez kolejne pokolenia rodziny Model.

Grupa posiada 16 zakładów produkcyjnych w Europie i działa w sześciu strategicznych obszarach: opakowania z tektury falistej, opakowania z tektury litej, opakowania z tektury kaszerowanej, opakowania standardowe i materiały opakowaniowe, co-packing oraz usługi dystrybucyjne, produkcja papieru (z recyklingu). Główne rynki zbytu to Niemcy, Szwajcaria, Czechy, Polska, kraje Beneluksu, Austria, Francja, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina. Siedziba główna  Grupy znajduje się w szwajcarskim Weinfelden.

Historia Modela w Polsce rozpoczęła się od Biłgoraja, gdzie 6 stycznia 1998 r. powstało pierwsze opakowanie. Fabryka posiadała wówczas jedną halę produkcyjną, dwie maszyny przetwórcze i zatrudniała 48 osób. Trwający, nieprzerwanie od tamtego czasu, proces inwestycyjny, przyniósł wymierne efekty.

Dziś Model Opakowania w Polsce tworzą trzy nowoczesne zakłady produkcyjne – w Biłgoraju, Czosnowie k. Warszawy i Nowej Soli.

Prowadzone w poszczególnych zakładach inwestycje prowadzą do stałego zwiększania powierzchni produkcyjnej, rozbudowywaniu parków maszynowych.  Wzrostowi produkcji i sprzedaży towarzyszy rosnąca liczba zatrudnionych. Dzisiaj ich liczba sięga blisko 900 osób.  Tym bardziej cieszy drugie miejsce rankingu Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2022, Ranking powstał przy współpracy z firmą Statista. Podstawą badania była lista około 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników. Na ostatecznej liście znalazło się 300 najlepszych pracodawców w Polsce, ułożonych pod względem liczby zdobytych punktów, w podziale na branże.  Badanie miało charakter anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród pracowników Modela.

– Drugie miejsce jest dla nas zobowiązaniem do kontynuowania wdrożonych lub niedawno zainicjowanych działań takich jak m.in. dbałość o bezpieczeństwo naszych pracowników i komfort ich pracy, promowanie postaw, zgodnych z naszymi wartościami, szeroki zakres benefitów, jasny system premiowania czy atrakcyjna premia roczna, na którą wszyscy pracujemy. Mamy głębokie przekonanie, że ludzie posiadający wspólny cel i wyznający podobne wartości mogą osiągnąć dosłownie wszystko. Tym bardziej, gdy idzie to w parze z satysfakcją z wykonywanej pracy, w  której spędzamy lwią część swojego życia. Chcemy żeby ludzie pracujący w Modelu byli dumni z tego faktu, żeby dobrze się tutaj czuli i chcieli współtworzyć naszą Modelową społeczność  – mówi Anna Krowicka, Szef Centrum Kompetencyjnego HR spółki Model Opakowania.

Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców sporządzona została na podstawie kwestionariusza, dostępnego za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Wypełniło go ponad 20 tysięcy Polaków. Respondenci oceniali m.in. warunki i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdalnej, możliwość rozwoju i awansu, czas pracy, a także prawdopodobieństwo, z jakim poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny.

Wyniki zostały ogłoszone pod koniec kwietnia br. Maksymalna liczba punktów, jaką mogła uzyskać firma w procesie badania, wynosiła 100. Badanie przeprowadzone zostało od września do października 2021 r.