Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Gessel, Koziorowski Sp. k.

Nowa praktyka kancelarii GESSEL – postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne


W odpowiedzi na trudne czasy, Kancelaria GESSEL uruchomiła nową praktykę, w ramach której zapewnia kompleksową obsługę prawną w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prawnicy Kancelarii wspierają przedsiębiorstwa, które z różnych przyczyn znalazły się w kryzysie – doradzają jak go przezwyciężyć i wyjść z niego silniejszym.

Dział Procesowy Kancelarii GESSEL zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, na wszystkich etapach procedury (począwszy od analizy zasadności wszczęcia stosownych postępowań, poprzez skuteczne ich zainicjowanie, po kompleksowe doradztwo w ramach tych postępowań i po ich ukończeniu), jak również we wszelkich innych prawnych aspektach związanych z ryzykiem niewypłacalności, w tym w szczególności dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu.

Jest to możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu procesowemu w prowadzeniu postępowań spornych z elementami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno po stronie syndyka, upadłego oraz wierzyciela jak i członków zarządu. Doradztwo Kancelarii GESSEL oparte jest na ścisłej współpracy eksperckich zespołów, w szczególności zespołu fuzji i przejęć (M&A), prawa spółek, prawa podatkowego, prawa pracy czy bankowości i finansów.

Działem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kieruje Piotr Schramm, wspólnik Kancelarii GESSEL, który stoi także na czele działu procesowego oraz działu projektów specjalnych.

Więcej o nowej praktyce Kancelarii GESSEL oraz opisy wybranych projektów znajdą Państwo na stronie Kancelarii: https://gessel.pl/obszary-praktyk/postepowania-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne/