Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Renata Stefanowska
r.stefanowska@mazars.pl
+48 22 25 55 200

Nowy wspólnik międzynarodowej sieci Mazars

Monika Nowecka jest związana z Mazars od 1995 roku. Jest biegłym rewidentem, członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Accountancy & Taxes Master Club; absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, głównie podmiotów prawa handlowego.
Monika Nowecka posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF) potwierdzoną Polskim Dyplomem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dziedzinie znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (opartym na programie dyplomu ACCA z międzynarodowej sprawozdawczości finansowej). Jest prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

mazars_Monika Nowecka_1.jpg