Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Pochwal się cyfrową firmą. Bądź Paperless!

Standard Paperless określa w jaki sposób poprawnie i optymalnie digitalizować procesy biznesowe. Przy tym jest to standard będący nie tylko narzędziem metodycznym, ale również drogowskazem przy wyborze konkretnych narzędzi informatycznych. Odpowiada więc na pytania co digitalizować oraz jak to zrobić?

Celem funkcjonowania normy Paperless jest przede wszystkim dostarczenie organizacjom oraz ich partnerom wartości czysto biznesowych czyli monitorowania procesów i wskazania miejsc do cyfrowych usprawnień. Nie można jednak zapominać o bardzo ważnym aspekcie samej normy, czyli badaniu wpływu firm na środowisko. Norma docenia tych, którzy w sposób świadomy i rozsądny ten wpływ ograniczają, a także mobilizuje organizacje, które nie wiedzą jeszcze jak to zrobić lub nie mają świadomości jak bardzo istotna jest to kwestia, do głębszego zastanowienia się nad tym tematem.

Więcej o Certyfikacie i świecie bez papieru na: http://paperless.pl/pl/news/certyfikacja-paperless/