Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Podatek zródłowy od należności licencyjnych

Z przyjemnością informujemy, ze Ministerstwo Finansów oficjalnie potwierdziło informacje dot. braku pobierania podatku źródłowego od należności licencyjnych uzyskiwanych w Polsce przez podmioty ze Szwajcarii zamieszczona w naszej broszurze ”Alert podatkowy” z kwietnia 2011 roku.

W bieżącym roku, tak jak dotychczas, należności licencyjne będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwie, w którym właściciel należności ma miejsce zamieszkania lub siedziba (porównaj załączone poniżej pismo Ministerstwa Finansów).

Natomiast 5-proc. podatek u zródla, z wyjatkiem sytuacji, w których wyplata naleznosci dokonywana jest pomiedzy podmiotami powiazanymi, zacznie obowiazywac od 1 lipca 2013r artykuł Rzeczpospolitej

Na wątpliwości w zakresie stosowania podatku źródłowego w zakresie dywidend i odsetek zwracaliśmy Państwo uwagę pod koniec zeszłego roku w Newsletterze nr 52 oraz cytowanym powyżej alercie podatkowym.

naleznosci_wht_szwajcaria2012.pdf