Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polska atrakcyjna kadrami i niespokojna politycznie – wyniki ankiety o klimacie inwestycyjnym w Polsce

20 kwietnia w warszawskim Hotelu Bellotto odbyła się konferencja, na której zaprezentowane zostały wyniki ankiety o klimacie inwestycyjnym w Polsce.

Badanie przeprowadziła  w lutym 2017 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z trzynastoma innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce: amerykańską, austriacką, belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, niderlandzką, portugalską, skandynawską, szwajcarską i włoską.  Udział w nim wzięło 369 firm zagranicznych operujących w Polsce.