Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Polska w oczach inwestorów zagranicznych, ankieta koniunkturalna 2013

We wtorek, 23 kwietnia 2013 r. w siedzibie AHK Polska, odbyła się konferencja prasowa prezentująca raport z badań koniunktury gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski, przeprowadzonych w lutym 2013 r. wśród firm z kapitałem zagranicznym w Polsce. Ankieta została przeprowadzona w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC)

W tegorocznej 8. edycji badania, przeprowadzonego wspólnie z 7 izbami bilateralnymi w Polsce: belgijską, brytyjską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, portugalską i szwajcarską, działającymi w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC) wzięło udział 151 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce.

KU_2013 PL.pdf